pacman, rainbows, and roller s

Allah SWT berfirman:"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan,akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah,Hari kemudian,malaikat-malaikat,nabi-nabi ...."(QS Al-Baqarah:177)
"Barang siapa kafir kepada Allah,malaikat-malaikat-Nya,rasul-rasul-Nya,dan hari kemudian,maka orang itu telah sesat sejauh-jauhnya (QS An-Nisaa:136)
Berikut ini nama beberapa malaikat Allah SWT beserta tugas-tugasnya:

1.JIBRIL

Adalah malaikat yang diberikan amanat untuk menyampaikan wahyu,turun membawa petunjuk kepada rasul agar disampaikan kepada umat.

2.MIKA-IL

Dialah yang diserahi tugas mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan dimana semua rizki di dunia ini berkaitan erat dengan keduanya.

3.ISRAFIL

Bertugas meniup sangkala atas perintah Allah SWT dengan tiga kali tiupan.Tiupan pertama adalah tiupan keterkejutan,tiupan kedua adalah tiupan kematian dan tiupan ketiga adalah tiupan kebangkitan

4.MALIK

Dia adalah penjaga neraka

5.RIDHWAN

Dia adalah penjaga surga

6 dan 7 MUNKAR DAN NAKIR

Menanyai orang di alam kubur

8 dan 9 HARUT dan MARUT

Keduanya termasuk malaikat yang namanya tertulis di dalam Al-qur'an.Allah SWT berfirman :"Padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir).Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil,yaitu Harut dan Marut"(QS Al-Baqarah:102)

10.AR RA'D

Malaikat ini bertugas mengatur awan

11.IZRA-IL

Pencabut nyawa

12 dan 13 RAKIB dan ATID

Mencatat amal perbuatan manusia


cbr top

xoxlist

INDONESIA TOP-Kumpulan Situs Kreasi Anak Bangsa Toplist